ISO 27001 behaald | Hollander Techniek

Hollander Techniek behaalt ISO 27001 certificaat

Onlangs behaalde Hollander Techniek het ISO 27001 certificaat. Een belangrijk certificaat dat laat zien dat wij databeveiliging serieus nemen. We kennen immers allemaal de krantenkoppen waarin staat dat bedrijven getroffen zijn door ransomware of dat bepaalde persoons- en bedrijfsgegevens op straat zijn komen te liggen. Met deze certificering laten wij zien dat wij de benodigde stappen zetten om dit te voorkomen. 

ISO 27001, wat houdt het in?

De ISO 27001 certificering is een norm voor informatiebeveiliging die wereldwijd wordt erkend. Steeds meer bedrijven, zo ook Hollander Techniek, kiezen ervoor om hun databeveiliging te structureren volgens de ISO 27001 norm. Jaarlijks worden audits uitgevoerd om te controleren of wij aan alle eisen voldoen.

Veilig omgaan met data

Met deze certificering laat Hollander Techniek zien dat er veilig met data wordt omgegaan. Daarbij gaat het niet alleen om onze eigen bedrijfsdata, maar ook om de data van onze klanten. Wieke Gerritsen, Informatiemanager ICT vertelt: ‘’Wij hebben te maken met veel informatie van klanten, leveranciers en onze medewerkers. Wij borgen dat wij met al die data op een goede en veilige manier omgaan. Denk bijvoorbeeld aan AVG-persoonsgegevens, maar ook de veiligheids- en inbraaksystemen van onze klanten. Het is belangrijk dat wij met de informatie rondom deze systemen bewust omgaan. Met een ISO 27001 certificering zéggen we niet alleen dat we dat doen, we kunnen met het certificaat ook feitelijk aantonen dat we dit doen.’’

”Wij nemen de juiste maatregelen, waardoor privacygevoelige informatie van onszelf én klanten wordt afgeschermd.”

Wieke Gerritsen, Informatiemanager ICT bij Hollander Techniek

Belang voor privacy

De ISO 27001 certificering is ook op het gebied van privacy een belangrijk certificaat. ‘’Wij gaan zorgvuldig om met privacygevoelige informatie van onszelf en van onze klanten. Dit doen we door de juiste maatregelen te nemen waarmee privacygevoelige informatie van onszelf en klanten af wordt geschermd’’, aldus Wieke.

Jaarlijkse opfriscursus voor medewerkers

Om de ISO 27001 certificering te behalen moest aan meerdere eisen voldaan worden. Eén daarvan is het vergoten van de kennis rondom het thema onder onze medewerkers. Wieke: ‘We hebben hiervoor een online training ontwikkeld. Iedereen bij Hollander Techniek heeft deze training gevolgd. Vanaf nu volgt er jaarlijks een opfriscursus voor al onze medewerkers.’’

Uw netwerk veilig?

Intern denken wij aan veiligheid, maar ook voor onze klanten kunnen wij een risicoanalyse uitvoeren. Anno 2021 wordt de OT-omgeving steeds meer gekoppeld aan internet en interne bedrijfssystemen. Onze IT-engineers beoordelen tijdens projecten de benodigde ICT-componenten, onder andere op Security en de staat hiervan. Tegenwoordig werken veel van onze technische oplossingen samen met de ICT-componenten van uw productieomgeving. Zo is het mogelijk om de veiligheid bij onze klanten naar ‘the next level’ te brengen.

Inzicht in uw ICT-Omgeving

Inzicht in uw ICT-omgeving? Doe de ICT-Scan

Wil je groeien, dan is verandering geen optie maar noodzaak.

In een eerder geschreven artikel, ‘ICT krijgt een centrale rol binnen iedere organisatie‘, refereerden wij aan een Griekse wijsheid: ‘Verandering is de enige constante’. De gevolgen van veel toekomstige veranderingen binnen organisaties met betrekking tot de rol van ICT zijn uitvoerig aan de orde gekomen.

In dit artikel gaan we in op de sterk toenemende digitalisering in het productieproces, en de gevolgen hiervan voor de technische dienst en de organisatie. Oude wijsheden passen we toe op nieuwe onderwerpen, daarom beginnen we met de volgende quote: ‘Het zijn niet de sterkste of slimste die overleven, maar diegene die zich het beste aanpassen aan een veranderende omgeving’ – Darwin, grondlegger van de evolutietheorie

Het woord verandering kan gepaard gaan met tal van associaties en emoties. Voor de een heeft verandering een positieve lading zoals leren, groeien of een toenemend bewustzijn. Een ander vindt het lastig, want ‘het gaat toch goed zo?’. Sterker nog, het brein is ‘gebouwd’ om verandering te weerstaan. Veel van onze handelingen zijn volledig geautomatiseerd en gebeuren onbewust. Daarnaast past ons brein trucjes toe en hebben we onszelf ingeprent om maar niet te hoeven veranderen. Pas als de noodzaak heel groot is, komt ook het inzicht om een verandering toch door te voeren.

Industriële revoluties

In 1750 zette de industriële revolutie in en kleinschalige werkplaatsjes maakten plaats voor fabrieken. Steden ontstonden rondom fabrieken, kinderarbeid was niet ongewoon en de positie van vrouwen liet te wensen over. De textielindustrie kwam enorm op in Twente en Brabant en hele generaties hadden de kans hun kostje veilig te stellen. Over verandering gesproken. Men leerde al gauw dat het milieu, veilig werken, kortere werktijden, scholing, vrouwenrechten en sociale voorzieningen niet langer uit konden blijven. Wederom volgden daarom veel positieve veranderingen voor mens en milieu.

Door talloze technologische ontwikkelingen en internationalisering hebben bedrijven zich continu vernieuwd en aangepast om te overleven. Lagere arbeidslonen in het buitenland lieten de textielindustrie in Nederland bijna geheel verdwijnen en andere industrieën kwamen hiervoor in de plaats.

Met de komst van de computer in de jaren ’70 (de derde industriële revolutie) werden processen op de werkvloer verder geautomatiseerd. Het duurde zo’n 40 jaar voordat de vierde industriële revolutie zich aandiende. Productieprocessen verlopen sneller, efficiënter en dataontsluiting staat centraal. Dit proces is net in volle gang, maar Industrie 5.0 dient zich al aan. De generatie die 50 jaar voor één werkgever heeft gewerkt gaat, of is net, met pensioen. Vandaag de dag wordt de mens geconfronteerd met razendsnelle veranderingen. De vraag is wederom: hoe passen wij ons hierop aan?

ICT in uw productieomgeving

Van oudsher heeft de technische dienst altijd een belangrijke, centrale rol gespeeld in het goed laten functioneren van de techniek in de maakindustrie. Met de komst van de industriële revolutie 4.0 en 5.0 kwamen er ook veel ICT-componenten binnen de productieomgeving. Deze ontwikkeling gaat zo snel en heeft inmiddels zo’n grote invloed op de Uptime, dat goed geregeld moet zijn wie waarvoor zorg draagt.

‍De technische dienst van tegenwoordig is, net als vóór de intrede van digitalisering, vaak nog steeds verantwoordelijk voor de Uptime van de productie. Darwin lijkt opnieuw gelijk te krijgen, want veel organisaties hebben zich hier nog niet goed op kunnen aanpassen. ICT-componenten krijgen vaak onvoldoende aandacht, waardoor processen een verhoogd risico lopen op ongeplande downtime. Nieuwsberichten laten regelmatig zien dat bedrijven gehackt zijn, dat gevoelige data op straat komt te liggen en dat leveringen aan klanten hierdoor vertraging oplopen. Ook klanten eisen steeds vaker garanties of ISO-normeringen die aantonen dat de data en het proces goed geborgd wordt.

Hoe verklein je de risico’s op ongeplande downtime, hoe laat je de taken en verantwoordelijkheden beter aansluiten bij ieders functie en hoe bevorder je de samenwerking tussen OT, IT en het management? Een onafhankelijke beoordeling van de huidige ICT-conditie zorgt ervoor dat je terugkomt in beheer. De ICT-Scan van Hollander Techniek geeft inzicht in uw huidige ICT-conditie en de risico’s, aangevuld met goed onderbouwde adviezen. Door deze uitkomsten bespreekbaar te maken tussen de technische dienst, IT en het management ontstaat een breed draagvlak voor de aanpassingen die nodig zijn om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

ICT-scan | Hollander Techniek

Is Uptime nog wel een TD-aangelegenheid?

Wat hebben een sterk toenemende internationale concurrentie, een 24 uurs economie en nieuwe technologische ontwikkelingen met elkaar gemeen? Ze hebben de behoefte aan real time informatie en Security enorm laten toenemen. Hierdoor is het normaal geworden dat ICT een belangrijk onderdeel is van uw productie-omgeving. De praktijk laat zien dat de Technische Dienst vaak nog hoofdverantwoordelijk is voor de Uptime van het proces. De taken en verantwoordelijkheden zijn grotendeels onveranderd gebleven. Hierdoor krijgen ICT-componenten onvoldoende aandacht en loopt het proces een verhoogd risico op ongeplande downtime.

Hoe minimaliseer je deze risico’s? Hoe laat je de taken en verantwoordelijkheden beter aansluiten bij ieders functie? Hoe bevorder je de samenwerking tussen OT, IT en het management? 

Een ICT-Scan van Hollander Techniek levert niet alleen het inzicht in de aanwezigheid en de conditie van de ICT-componenten, maar bevordert bovendien ook de communicatie tussen de verschillende afdelingen.

Bekijk onze ICT-scan of neem contact op met Raimond Trümper via 06-135 810 11 of raimond.trumper@hollandertechniek.nl

Houd uw ICT omgeving up to date

Uw ICT-omgeving veilig én in topconditie

Goede voornemens, we kennen ze allemaal. De één is er meer mee bezig dan de ander, maar we hebben allemaal ervaring met onze goede voornemens.

Op 1 januari, na een maand vol feest en gezellige bijeenkomsten, hebben de meeste goede voornemens te maken met gezondheid: meer sporten, gezonder eten, meer yoga en meditatie, stoppen met roken. We weten dat ons lichaam en onze geest beter werkt wanneer we er goed voor zorgen. Voldoende lichamelijke beweging, een goede nachtrust en gezonde voeding, we weten dat we dit nodig hebben om beter te presteren.

Wanneer hardware verouderd is, kan uw netwerk ineens uitvallen en daarmee ook uw bedrijfsproces.

Raimond Trümper

Een gezonde ICT-omgeving

Bij uw ICT-omgeving werkt het precies hetzelfde. De ICT-omgeving binnen uw productieomgeving is vergelijkbaar met het hart en de aderen van uw lichaam. Voor uw ICT-omgeving gelden dezelfde regels: zorg er goed voor. Wanneer het Operating System niet wordt geüpdatet, dan wordt de toegang niet goed afgeschermd. Of wanneer de hardware verouderd is, kan het netwerk ineens uitvallen en daarmee ook uw bedrijfsproces.

Bij Hollander Techniek denken we graag met u mee. We geven hierin advies en helpen u met het inrichten van uw ICT-omgeving. Meer weten over hoe u uw ICT-omgeving in topconditie houdt? Neem nu contact op met Raimond Trümper, accountmanager ICT, via 06-135 810 11 of raimond.trumper@hollandertechniek.nl.

Consyst en Hollander Techniek bundelen krachten en kennis

Elkaar optimaal aanvullen door krachten en kennis te bundelen op het gebied van zorgtechnologie. Dat is de insteek van de samenwerking die sinds 2020 loopt tussen Consyst en Hollander Techniek. Beide ervaren bedrijven zetten zich op geheel eigen manier in voor zorgtechnologie. Door samen te werken zetten zij een stap vooruit en kunnen zij de vraag vanuit zorgorganisaties nog beter en breder gaan bedienen.

Technische partner met ervaring en kennis
Als multidisciplinaire dienstverlener heeft Hollander Techniek al bij veel (zorg)organisaties zorgtechnologie geïntegreerd. Door ervaring en kennis weten wij dat de functionele behoefte voorop staat. De technologie moet werkbaar en gebruiksvriendelijk zijn voor de medewerkers. Bovendien moet het passen bij het zorgproces. Deze ervaring nemen we mee in de samenwerking met Consyst. Hollander Techniek zal binnen deze samenwerking meedenken in innovatieve oplossingen en de zorgtechnologie systemen op een betrouwbare manier, en volgens de richtlijnen, integreren. Wij dragen de zorg voor alle technische diensten. Denk hierbij aan installatiewerk, ontwerpen en realiseren van ICT faciliteiten, telefonie en de integratie van systemen. Het uitgangspunt is de zorgtechnologie zoveel mogelijk te laten samenwerken en integreren met andere systemen, zodat werken met techniek gemakkelijk, doeltreffend en efficiënt wordt!

Succesvol implementeren van zorgtechnologie
In deze samenwerking vullen Consyst en Hollander Techniek elkaar perfect aan. Consyst gelooft erin dat je een woonomgeving voor mensen met een zwaardere zorgvraag (bijvoorbeeld dementie) kunt creëren waarin ze zich veilig, vrij en ondersteund voelen. Waar medewerkers een werkomgeving hebben die maximaal aansluit bij de behoefte van de bewoner, en slimme technologische ondersteuning biedt in hun zorg- en werkprocessen. Dit doet Consyst door vanuit Moribus kennis en kunde te vergroten over wat een bewoner nodig heeft om zich vrij, veilig en ondersteund te voelen. Zo begeleiden ze het proces naar het werken in een prettige omgeving die aansluit bij de visie van de zorgorganisatie. Technologie is daarbij het middel, niet het doel.

Consyst levert de zorgtechnologie en weet hoe ze dit op de juiste manier moeten implementeren. Wij zorgen ervoor dat de systemen naadloos samenwerken en goed worden geïntegreerd.

Krachtige samenwerking
Een krachtige samenwerking aldus Mark de Jong van Hollander Techniek: “In Consyst hebben we een partner gevonden die goed past bij Hollander Techniek. Ze hebben dezelfde normen en waarden en houden van aanpakken. Bovendien is hun kennis en ervaring een perfecte aanvulling op die van ons. Consyst levert de zorgtechnologie en weet hoe ze dit op de juiste manier moeten implementeren. Wij zorgen ervoor dat de systemen naadloos samenwerken en goed worden geïntegreerd. Samen kunnen we echt een stap vooruit zetten in de zorgtechnologie en onze klanten de beste oplossingen bieden.”

Wilt u meer informatie over welke oplossingen en toepassingen wij op het gebied van zorgtechnologie kunnen bieden? Neem dan contact op met Dennis van der Sloot (Consyst) of Mark de Jong (Hollander Techniek).

Welke ICT-oplossing draagt écht bij?

Een recente ongeplande downtime heeft u aan het denken gezet. “Had dit voorkomen kunnen worden en wat in het proces kan nog meer zorgen voor een ongeplande downtime?” Vast besloten gaat u op zoek naar informatie en al gauw komen er een legio aan ICT-oplossingen voorbij die bijdragen aan de borging van vitale bedrijfsprocessen. Virtual machine back-up, lokaal een tweede server, VEEAM-oplossingen, securitymaatregelen, een dubbele internetverbinding etc. De stroom van mogelijkheden lijkt eindeloos. Maar welke oplossing draagt nou écht bij? En zijn dan alle risico’s ook werkelijk weggenomen? Het maken van een juiste keuzes is alleen mogelijk door antwoord te geven op de volgende vragen:

  • waaruit bestaat mijn huidige ICT-omgeving ?
  • wat is de staat van mijn huidige ICT-omgeving?
  • wat is de impact op het proces als ICT-componenten uitvallen?

De ICT-scan van Hollander Techniek levert snel en eenvoudig de juiste antwoorden. Bent u geïnteresseerd en wenst u meer informatie neem dan contact op met Raimond Trümper, 06 – 135 81 011 of raimond.trumper@hollandertechniek.nl.

Uit cijfers blijkt dat 66% in het MKB pas maatregelen neemt als het kwaad reeds is geschied en dat 75% geen recoveryplan heeft.

ICT-omgeving verhuizen zonder verhuisstress

Een bedrijf verhuizen gaat verder dan alleen verhuisdozen inpakken. Zo weet ook Houtkubus uit Apeldoorn. De specialist in vloeren was jarenlang gevestigd aan de Arnhemseweg, totdat het bedrijf de kans kreeg om te verhuizen naar een ruimer pand aan de Kayersdijk in Apeldoorn. Naast de showroom, het kantoormeubilair en het magazijn, moest ook de gehele ICT-omgeving meeverhuizen naar de nieuwe locatie. Aan Hollander Techniek de taak om de ICT verhuizing van Houtkubus vlekkeloos te laten verlopen.

Uitgebreide inventarisatie van de huidige ICT-omgeving

Bij de ICT-verhuizing van Houtkubus is als eerste de huidige situatie geïnventariseerd. Hoe wordt er onderling en met klanten gecommuniceerd, hoe functioneert het netwerk, wat is het werk- en belgedrag van de medewerkers en welke programma’s en applicaties spelen een belangrijke rol in het bedrijfsproces? Daarnaast is er goed gekeken naar het nieuwe pand aan de Kayersdijk. Bijvoorbeeld naar de omvang, deze is namelijk groter dan het pand aan de Arnhemseweg. Om ervoor te zorgen dat de WIFI-dekking in het nieuwe pand overal goed is, zijn er WIFI-metingen gedaan. Bovendien bood deze verhuizing ook de ultieme mogelijkheid om eens goed te kijken naar de huidige ICT-situatie. Voldoet deze nog aan de wensen en zijn de (veiligheids)standaarden van nu of zijn er misschien aanpassingen nodig in het netwerk of telefonie?

Toekomstbestendige ICT-oplossingen

Naast de inventarisatie heeft Hollander Techniek de ICT-omgeving beoordeeld op functionaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid. Daarvoor moest er nauwkeurig onderzoek gedaan worden naar de bedrijfsproces, zo vertelt ook Rienk den Hollander, directeur van Houtkubus, “Voor de verhuizing heeft Hollander Techniek onze ICT-omgeving grondig in kaart gebracht. Ze hebben zich verdiept in onze werkprocessen, welke programma’s wij gebruiken en de ICT-oplossingen geboden die daar het beste bij passen.” Raimond Trumper, accountmanager ICT die vanuit Hollander Techniek bij dit project betrokken was vertelt ook hoe de beoordeling van de ICT-omgeving eruit zag: “Uit onze ICT-scan kwamen een aantal punten naar voren die aandacht verdienden. Zoals de beperkte netwerksnelheid, de back-up van data, stabiliteit van de internetverbinding en de draadloze telefonie. Op basis van onze bevindingen is een plan van aanpak gemaakt. We hebben voor Houtkubus vooral gekeken naar een toekomstbestendige oplossing waarbij de ICT-omgeving op afstand te beheren is.” De ICT-oplossingen voor Houtkubus bestaan uit een betrouwbare internetverbinding, lokaal netwerk, firewall, draadloos netwerk (WIFI), Cloud telefonie, Cloud infrastructuur en lokale werkplekken. Daarnaast is al het oude apparatuur vervangen voor meer moderne varianten die voorzien zijn van de juiste licenties, hoge snelheden aankunnen en voldoende opslagmogelijkheden bezitten.

Verhuizen zonder de core business te verstoren

Tijdens de verhuizing van de Houtkubus moesten alle medewerkers altijd bij hun bestanden kunnen en toegang hebben tot belangrijke data. De verhuizing mocht de core business niet verstoren, want bestellingen en leveringen gingen gewoon door. Dat vroeg om goede communicatie en een heldere planning zodat de verhuizing vlekkeloos kon verlopen. Zodra alles goed voorbereid en gepland was, heeft Hollander Techniek de ICT-omgeving verhuisd en ervoor gezorgd dat de complete infrastructuur, inclusief telefooncentrale en internetverbindingen, naar behoren werkt. Raimond: “Het bijzondere aan het project van de Houtkubus is dat alle ICT-aspecten aan bod kwamen. Van advies, ontwerp en het migratie proces, tot de uitvoering en overdracht. Wij hebben dankzij onze opgebouwde kennis en jarenlange ervaring de geavanceerde ICT-oplossingen onder tijdsdruk kunnen leveren op de geplande en overeen gekomen manier.”

Rienk den Hollander: 

“Ik heb mij geen moment zorgen gemaakt. Voor ons dus absoluut geen verhuisstress!” 

Geen verhuisstress voor Houtkubus

Rienk wist al heel snel dat Hollander Techniek de aangewezen partij was voor hun ICT verhuizing. Rienk: “Wij werken al jarenlang samen met Hollander Techniek en dat bevalt altijd goed. De manier van samenwerken is gewoon heel fijn en als wij iets vragen dan weet ik zeker dat het snel en goed wordt opgepakt. Het was voor ons dus heel logisch om Hollander ook hiervoor in te schakelen. Mede doordat Hollander vooraf alles grondig in kaart had gebracht en wij hebben gekozen om over te gaan op nieuwe apparatuur, heeft Hollander Techniek de verhuizing goed kunnen voorbereiden. Ze hebben alles van te voren ingemeten en aangesloten terwijl wij ongestoord door konden werken op de oude manier. De verhuizing zelf verliep heel soepel. Ik heb mij geen moment zorgen gemaakt. Voor ons dus absoluut geen verhuisstress!”

Bescherm uw ICT-omgeving op tijd

Veel bedrijven, klein en groot, werken met Microsoft. In de afgelopen weken werd bekend dat er in de veelgebruikte oplossingen van Microsoft een nieuwe kwetsbaarheid is gevonden. Deze kwetsbaarheid wordt door Microsoft zelf in de hoogste schaal ingedeeld. Dat betekent dat het risico van schade aan uw ICT-omgeving dermate groot kan zijn. Een bijkomende uitdaging is dat Microsoft een patch aanbiedt, die als oplossing moet dienen, maar niet echt werkt. Maar wat is dan wel de oplossing om uw ICT-omgeving te beschermen voor de risico’s van deze kwetsbaarheid?

Voor de meer technische lezers, het gaat om de kwetsbaarheid CVE-2020-1472 in het Netlogon-protocol, met een CVSS-score van 10. Via deze kwetsbaarheid is het mogelijk dat uw ICT-omgeving wordt overgenomen door derden en dat uw eigen beheerders de toegang wordt ontzegd. Met alle gevolgen van dien… Data kan verloren gaan, bijvoorbeeld via een gijzeling via ransomware, en vervolgens staat uw beheerorganisatie voor een grote uitdaging om uw ICT-omgeving weer werkend te krijgen. Dit omdat ze dan geen toegang meer hebben.

Oplossing werkt niet echt

Microsoft biedt twee oplossingen aan voor dit probleem. De eerste oplossing beschermt uw omgeving niet, maar zorgt ervoor dat alleen de inbreuk als gevolg van deze kwetsbaarheid geregistreerd wordt. De tweede oplossing zorgt ervoor dat de kwetsbaarheid niet meer misbruikt kan worden. Echter, hier kleeft een ander risico aan. Niet alle ICT-apparatuur en diensten in uw ICT-omgeving kunnen met deze tweede oplossing overweg. Het kan voorkomen dat ICT-onderdelen niet meer functioneren en het is de vraag of u dan nog kunt blijven werken. Dus voordat u zelf de oplossing uitvoert, controleer goed of alle apparatuur en applicaties in uw omgeving hiermee overweg kunnen. Ongeacht of u de keuze maakt om de oplossing door te voeren, moet u weten dat Microsoft de oplossing per februari 2021 sowieso doorvoert. Wij raden u daarom aan om vooraf te onderzoeken of uw omgeving wel of niet voorbereid is.

Is uw ICT-omgeving beschermd?

Weet u niet zeker of u beschermd bent voor de kwetsbaarheid CVE-2020-1472 of de oplossing van Microsoft ook voor uw ICT-omgeving de juiste oplossing is? Dan kunnen wij u helpen. Hollander Techniek beschikt over detectietechnieken en ICT-oplossingen waarmee we uw ICT-omgeving veilig maken en houden. Niet alleen voor deze kwetsbaarheid, maar ook voor vele anderen.

Neem voor meer informatie over de beveiligingsmogelijkheden en ICT-oplossingen contact op met Raimond Trümper, 0613581011 of raimond.trumper@hollandertechniek.nl.

Het proces geborgd door inzicht

Langzaam aan worden (productie)processen steeds meer afhankelijk van de beschikbare ICT-omgeving. Gevolg hiervan is dat het voor organisaties niet altijd helder is welke componenten nou afhankelijk zijn van ICT en wat de impact op het proces is van een eventuele storing. En mocht er een storing voorkomen dan is het daarnaast de vraag hoe snel deze kan worden verholpen.

Vanuit onze ervaringen op het gebied van zowel ICT als techniek, weten we dat er nog een groot grijs gebied bestaat tussen deze twee werelden binnen veel organisaties. De afhankelijkheid van de ICT-omgeving neemt alleen maar toe in de toekomst. Het is daarom van essentieel belang om inzicht te krijgen in de huidige ICT-omgeving versus de techniek en de impact op het proces. Op deze manier is het mogelijk terug te komen in beheer en om risico’s te beperken.

Wil je ook meer duidelijkheid krijgen in de ICT afhankelijkheid van jouw proces en de aanwezige risico’s die dit met zich mee brengt? Een ICT-scan biedt meer inzicht. Neem voor meer informatie contact op met Raimond Trümper, 0613581011 of raimond.trumper@hollandertechniek.nl.

Wil je meer informatie over het de invloed van ICT op het (productie)proces, lees dan het artikel ‘Continuïteit geborgd’

Gegarandeerd hoger rendement met Veeam

Ongeplande downtime heeft niet alleen negatieve financiële gevolgen maar even schadelijk zijn dataverlies en imagoschade. Een terechte vraag is dan, zijn de afgesproken doelstellingen in de huidige BCDR-strategie (bedrijfscontinuïteit en disaster recovery) wel realistisch? Met andere woorden, worden na een ongeplande downtime de daadwerkelijke afgesproken hersteltijden behaald (RTO, Recovery Time Objective) en is de werkelijke hoeveelheid dataverlies wel acceptabel (RPO, Recovery Point Objective)? De zwakste schakel blijkt in de praktijk dan meestal de traditionele back-up oplossing te zijn.

Met een VEEAM oplossing van Hollander Techniek wordt de BCDR-strategie weer realistisch, zijn de doelstellingen geborgd door RTO’s met 99%, zijn RPO’s met 75% te verlagen en verloopt het herstel razendsnel. Daarnaast is het ook nog eens verbazend eenvoudig. Een bijkomend positief gevolg is dat er veel op herstelkosten wordt bespaard en het rendement verhoogt. Lees voor meer informatie hier verder of neem contact op met Raimond Trumper via email of bel naar 06 13 58 10 11