Inzicht in uw ICT-Omgeving

Inzicht in uw ICT-omgeving? Doe de ICT-Scan

Wil je groeien, dan is verandering geen optie maar noodzaak.

In een eerder geschreven artikel, ‘ICT krijgt een centrale rol binnen iedere organisatie‘, refereerden wij aan een Griekse wijsheid: ‘Verandering is de enige constante’. De gevolgen van veel toekomstige veranderingen binnen organisaties met betrekking tot de rol van ICT zijn uitvoerig aan de orde gekomen.

In dit artikel gaan we in op de sterk toenemende digitalisering in het productieproces, en de gevolgen hiervan voor de technische dienst en de organisatie. Oude wijsheden passen we toe op nieuwe onderwerpen, daarom beginnen we met de volgende quote: ‘Het zijn niet de sterkste of slimste die overleven, maar diegene die zich het beste aanpassen aan een veranderende omgeving’ – Darwin, grondlegger van de evolutietheorie

Het woord verandering kan gepaard gaan met tal van associaties en emoties. Voor de een heeft verandering een positieve lading zoals leren, groeien of een toenemend bewustzijn. Een ander vindt het lastig, want ‘het gaat toch goed zo?’. Sterker nog, het brein is ‘gebouwd’ om verandering te weerstaan. Veel van onze handelingen zijn volledig geautomatiseerd en gebeuren onbewust. Daarnaast past ons brein trucjes toe en hebben we onszelf ingeprent om maar niet te hoeven veranderen. Pas als de noodzaak heel groot is, komt ook het inzicht om een verandering toch door te voeren.

Industriële revoluties

In 1750 zette de industriële revolutie in en kleinschalige werkplaatsjes maakten plaats voor fabrieken. Steden ontstonden rondom fabrieken, kinderarbeid was niet ongewoon en de positie van vrouwen liet te wensen over. De textielindustrie kwam enorm op in Twente en Brabant en hele generaties hadden de kans hun kostje veilig te stellen. Over verandering gesproken. Men leerde al gauw dat het milieu, veilig werken, kortere werktijden, scholing, vrouwenrechten en sociale voorzieningen niet langer uit konden blijven. Wederom volgden daarom veel positieve veranderingen voor mens en milieu.

Door talloze technologische ontwikkelingen en internationalisering hebben bedrijven zich continu vernieuwd en aangepast om te overleven. Lagere arbeidslonen in het buitenland lieten de textielindustrie in Nederland bijna geheel verdwijnen en andere industrieën kwamen hiervoor in de plaats.

Met de komst van de computer in de jaren ’70 (de derde industriële revolutie) werden processen op de werkvloer verder geautomatiseerd. Het duurde zo’n 40 jaar voordat de vierde industriële revolutie zich aandiende. Productieprocessen verlopen sneller, efficiënter en dataontsluiting staat centraal. Dit proces is net in volle gang, maar Industrie 5.0 dient zich al aan. De generatie die 50 jaar voor één werkgever heeft gewerkt gaat, of is net, met pensioen. Vandaag de dag wordt de mens geconfronteerd met razendsnelle veranderingen. De vraag is wederom: hoe passen wij ons hierop aan?

ICT in uw productieomgeving

Van oudsher heeft de technische dienst altijd een belangrijke, centrale rol gespeeld in het goed laten functioneren van de techniek in de maakindustrie. Met de komst van de industriële revolutie 4.0 en 5.0 kwamen er ook veel ICT-componenten binnen de productieomgeving. Deze ontwikkeling gaat zo snel en heeft inmiddels zo’n grote invloed op de Uptime, dat goed geregeld moet zijn wie waarvoor zorg draagt.

‍De technische dienst van tegenwoordig is, net als vóór de intrede van digitalisering, vaak nog steeds verantwoordelijk voor de Uptime van de productie. Darwin lijkt opnieuw gelijk te krijgen, want veel organisaties hebben zich hier nog niet goed op kunnen aanpassen. ICT-componenten krijgen vaak onvoldoende aandacht, waardoor processen een verhoogd risico lopen op ongeplande downtime. Nieuwsberichten laten regelmatig zien dat bedrijven gehackt zijn, dat gevoelige data op straat komt te liggen en dat leveringen aan klanten hierdoor vertraging oplopen. Ook klanten eisen steeds vaker garanties of ISO-normeringen die aantonen dat de data en het proces goed geborgd wordt.

Hoe verklein je de risico’s op ongeplande downtime, hoe laat je de taken en verantwoordelijkheden beter aansluiten bij ieders functie en hoe bevorder je de samenwerking tussen OT, IT en het management? Een onafhankelijke beoordeling van de huidige ICT-conditie zorgt ervoor dat je terugkomt in beheer. De ICT-Scan van Hollander Techniek geeft inzicht in uw huidige ICT-conditie en de risico’s, aangevuld met goed onderbouwde adviezen. Door deze uitkomsten bespreekbaar te maken tussen de technische dienst, IT en het management ontstaat een breed draagvlak voor de aanpassingen die nodig zijn om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.