ICT krijgt een centrale rol binnen iedere organisatie

Artikel uit Ondernemersmagazine Tubbergen

Hollander Techniek is een begrip als technische integrator en staat voor samenwerkende en duurzame oplossingen. Het bedrijf geniet dan ook bekendheid waar het gaat om elektrotechniek, werktuigbouw, beveiliging, robotisering, zwembad-techniek, industriële automatisering, ICT en winkelautomatisering. Hollander Techniek voorziet een toenemende rol voor ICT binnen haar eigen dienstverlening zeker in de toekomst. In de markt zijn Techniek en ICT echter nog steeds aparte werelden.

“Daar gaan we verandering in brengen,” zegt accountmanager Raimond Trumper. “ICT krijgt in de toekomst namelijk een centrale rol binnen iedere organisatie en de vraag is nu: wat is hiervoor nodig?”

Verandering als enige constante

Trumper grijpt, om zijn betoog kracht bij te zetten, terug naar de Griekse oudheid: “De filosoof Heraclitus wist het al: ‘verandering is de enige constante’. Tientallen jaren hebben ICT-afdelingen zich vooral bezig gehouden met het beschermen van de ICT-omgeving ondanks de snel veranderende wereld. Technische innovaties volgen elkaar razendsnel op en organisaties willen tegenwoordig altijd en overal kunnen beschikken over actuele informatie. Denk onder andere aan productiebedrijven, die meer en meer data willen ontsluiten en analyseren voor efficiëntere processen of preventief onderhoud. Of neem zorgorganisaties die overal, veilig en op ieder moment van de dag, informatie met elkaar willen delen. Deze veranderingen in ‘gebruikersbehoefte’ zorgen ervoor dat steeds meer organisaties hun lokale ICT-oplossingen overbrengen naar de Cloud. En dat leidt weer tot grote veranderingen met betrekking tot onder meer interne communicatie, taken, samenwerking, verantwoordelijkheden en veiligheid.”

“ICT krijgt een centrale rol binnen iedere organisatie”

De mens en gedragsverandering

“Een andere factor die een sterke invloed zal krijgen op ICT-afdelingen,” vervolgt Trumper, “vormen de gedragsverandering en de samenstelling van werknemers. Tegenwoordig wordt meer en meer gestimuleerd om ideeën en initiatieven van anderen te omarmen in plaats van opgelegde ICT-middelen. Collega’s zijn namelijk goed op de hoogte van de technologische mogelijkheden. Dit leidt ertoe dat de eindgebruikers steeds zelfredzamer worden en op hun eigen manier, tijdstip en plek het werk uitvoeren en dat gecombineerd met verschillende tools en devices.” De vraag is nu of al deze veranderingen vanzelfsprekend goed zullen verlopen met de bestaande ICT omgeving.

Verbindende centrale rol

Dat is vaak helaas nog niet het geval, stelt Trumper: “De huidige ICT-omgeving en de huidige taken en verantwoordelijkheden van de ICT-afdeling sluiten niet aan op al deze trends. ICT krijgt in de toekomst een verbindende, centrale rol in iedere organisatie. Het veilig ter beschikking stellen van data wordt een belangrijke taak voor de ICT-afdeling, zodat de eindgebruikers veilig en efficiënt kunnen samenwerken. Security gaat binnen ICT een grote rol spelen. Immers, cybercriminelen worden steeds creatiever.” Al met al, zo concludeert Trumper, zal de ICT-afdeling steeds meer als facilitator gaan optreden.”

Nieuwe kansen dienen zich aan

Trumper: “De IT-manager zal in de toekomst ook veel meer betrokken zijn bij het productieproces, hardware-vraagstukken komen minder vaak voor en thema’s als security en disaster recovery komen hoog op de agenda te staan om de continuïteit van de organisatie te borgen. De samenwerking tussen ICT en de Technische Dienst zal dan ook toenemen, waardoor de interne communicatie sterk zal verbeteren en er gemeenschappelijke KPI’s zullen ontstaan. Dit zal vooral in het begin voor iedereen flink wennen zijn.

“Security wordt binnen ICT steeds belangrijker”

Van Merksteijn International

Hoe helpt Hollander Techniek om goed aan te sluiten op al deze trends? Trumper: “Wij adviseren en begeleiden organisaties door middel van een Continuïteitsscan, waarbij alle ICT-componenten in een organisatie in kaart kunnen worden gebracht inclusief de risico’s, de mogelijke impact op het interne proces na een incident met daaraan gekoppeld uiteraard adviezen en praktische oplossingen in de juiste volgorde en in het juiste tempo. Een recent voorbeeld van een klant waarbij door middel van een ICT-oplossing de continuïteit in het productieproces is verhoogd, is Van Merksteijn International in Almelo. In het productieproces worden vele halffabricaten en eindproducten continu intern verplaatst. Deze producten worden gescand om zo inzicht te behouden in het logistieke en productieproces om daarmee de leverbetrouwbaarheid te garanderen. Echter, het draadloze netwerk zorgde er regelmatig voor dat het scannen niet mogelijk was, wat leidde tot vertraging in de productie en de leveringen. Door bestaande netwerken te vervangen en het aanleggen van nieuwe draadloze netwerken van Cisco Meraki is dit probleem verholpen. Naast een zeer veilig en stabiel netwerk kan nu ook op ieder gewenst moment van de dag op afstand het netwerk eenvoudig uitgelezen worden. Doordat er gekozen is voor proactief beheer op afstand door Hollander Techniek. Door middel van een SLA verschuiven de taken van de ICT afdeling en houdt ze meer tijd over voor andere belangrijke zaken.”

Wilt u meer weten, of sparren over de rol van ICT voor uw bedrijf? Neem contact op met Raimond Trumper via email of bel naar 06 13 58 10 11.